Spring naar content

Over de stichting

De Stichting Leerstoel NKV heeft per 1 januari 2019 een bijzonder hoogleraarschap ‘Antieken-recepties’ aan de Rijksuniversiteit Groningen ingesteld. De huidige hoogleraar is Prof. Dr. D. (David) Rijser. Zijn termijn eindigt op 31 december 2023.

 

Statuten

Hier vindt u de statuten van de Stichting Leerstoel NKV. Let op: pagina 1 van de statuten wordt vanwege persoonlijke informatie niet weergegeven. Indien u de volledige statuten wilt inzien kunt u contact opnemen met leerstoel@nederlandsklassiekverbond.nl.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit dr. mr. M.W.B. (Maarten) Asscher (voorzitter), drs. K.T. (Kurano) Bigiman, prof. dr. mr. E.S. (Elsemieke) Daalder, drs. H. (Jet) van Gelder M.A. (Cantab) (secretaris), dr. M. (Mirte) Liebregts (penningmeester).

Curatorium

In het curatorium heeft namens het NKV zitting prof. dr. L.V. Rutgers (UU), naast de vertegenwoordigers van de RUG prof. dr. A. Visser (decaan Faculteit der Letteren) en prof. dr. G.C. Wakker (hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde).

Jaarverslagen en financieel overzichten

Hier vindt u de meest recente jaarverslagen inclusief financieel overzicht van de Stichting.

ANBI

Het fiscaal nummer (RSIN) van Stichting Leerstoel Nederlands Klassiek Verbond is 858941673.

Beloningsbeleid: de Stichting Leerstoel NKV heeft niemand in dienst. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden belangeloos, dus zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

De Griekse en Romeinse culturen zijn ook in het Tijdvak van Televisie en Computer ‎nog steeds uiterst actueel. Onze leerstoel bevordert dan ook voortdurend het ‎onderzoek naar deze band tussen oudheid en heden – die duidelijk aanwezig is en ‎voor onze huidige tijd veel inspiratie biedt.‎
Foto van https://nederlandsklassiekverbond.nl/agenda/de-digitale-oudheid/‎

De Griekse en Romeinse culturen zijn ook in het Tijdvak van Televisie en Computer nog steeds uiterst actueel. Onze leerstoel bevordert dan ook voortdurend het onderzoek naar deze band tussen oudheid en heden – die duidelijk aanwezig is en voor onze huidige tijd veel inspiratie biedt.

Foto van https://nederlandsklassiekverbond.nl/agenda/de-digitale-oudheid/