Spring naar content
Zijderoute

Bijzondere leerstoel antieken-receptie

 

De Stichting Leerstoel NKV stelt zich ten doel de aandacht voor de receptie van de klassieke oudheid te bevorderen. De klassieke oudheid speelt een voorname rol in de wereld van onderwijs, cultuur en wetenschap, maar de receptie daarvan is als onderwerp van maatschappelijke belangstelling of academische discipline nog nauwelijks als zodanig gewaardeerd. De eeuwenlange bestudering van de oudheid heeft de culturen rond de Middellandse Zee, en uiteindelijk landen en volken over de hele wereld, diepgaand beïnvloed.

Een van de manieren waarop we de belangstelling voor dit thema willen bevorderen, is door het instandhouden van de leerstoel antiekenrecepties. Het bestuur van de Stichting doet dit door toezicht te houden op de kwaliteit van de leerstoel en bijbehorende opdracht door deelname aan het curatorium, maar ook door de werving van gelden voor de materiële ondersteuning. Een klein deel daarvan gaat naar administratieve en organisatorische kosten, verreweg het grootste deel komt ten goede aan activiteiten die met de bezetting van de onbezoldigde leerstoel zijn verbonden, zoals door de hoogleraar ondernomen activiteiten die direct ten goede komen aan het onderzoek en onderwijs. Tegemoetkomingen in reiskosten voor studiereizen (voor de hoogleraar, maar ook voor deelnemers aan excursies) en ondersteuning bij publicaties zijn daarvan voorbeelden.

De gelden worden voornamelijk opgebracht door particulieren die sympathiseren met het doel van de stichting, maar ook met de leeropdracht. Behalve door onderwijs (uit het universitaire budget bekostigd) vallen daar studiereizen onder, waarvoor ook de donateurs worden uitgenodigd. Dit houdt in dat deelname mogelijk is tegen gereduceerd tarief. Verblijf in het buitenland en inhoudelijke dagprogramma’s van de hoogste academische kwaliteit worden door het bestuur van de stichting gegarandeerd. Ook een jaarlijks diner met de donateurs in aanwezigheid van stichtingsbestuur en de hoogleraar en curatorium behoort tot de ontvangen gunsten. Daarbij zal ook deelname aan geselecteerde evenementen van de moedervereniging het Nederlands Klassiek Verbond aangeboden worden, en door de Stichting Leerstoel zelf te organiseren evenementen, zoals lezingen en excursies.

leerstoel-268x300