Spring naar content
Deze hoge metalen klokkentoren (2015) staat bij de ingang van het Archeologisch ‎Park in Néa Páphos, op Cyprus. Elke zijde van de pilaar vertegenwoordigt een van de ‎vier Romeinse villa's in het Archeologisch Park. Op de metalen zijdes staan namen ‎van personages uit de Griekse mythologie.‎
Foto K.T. Bigiman

Deze hoge metalen klokkentoren (2015) staat bij de ingang van het Archeologisch Park in Néa Páphos, op Cyprus. Elke zijde van de pilaar vertegenwoordigt een van de vier Romeinse villa's in het Archeologisch Park. Op de metalen zijdes staan namen van personages uit de Griekse mythologie.

Foto K.T. Bigiman

Doel van de Stichting Leerstoel NKV

De Stichting Leerstoel NKV stelt zich ten doel de aandacht voor de receptie van de klassieke oudheid te bevorderen. Deze doelstelling sluit aan bij die van het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) zelf. Het NKV is een vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de Grieks-Romeinse oudheid, klassieke talen, archeologie en geschiedenis. De klassieke oudheid heeft de culturen rond de Middellandse Zee, en uiteindelijk landen en volken over de hele wereld, diepgaand beïnvloed. In de wereld van onderwijs, cultuur en wetenschap is altijd – en terecht – veel belangstelling voor deze antieke periode geweest. In recente jaren is daar nog een nieuw aandachtsgebied bijgekomen: de receptie van de oudheid.

Het begrip antieken-receptie verwijst naar de receptie, de ontvangst, die de antieke oudheid in later tijden tot aan de dag van vandaag heeft gekregen. Hierbij gaat het enerzijds om continuïteit van bijvoorbeeld bepaalde tradities, maar anderzijds ook om de manier waarop mensen in later tijden reflecteren op de oudheid vanuit hun eigen perceptie.

Juist omdat de klassieke oudheid mensen steeds weer uitnodigt tot receptie en reflectie, zet de Stichting Leerstoel NKV zich in om een bijzondere leerstoel antieken-receptie in stand te houden.

 

Bijzondere leerstoel antieken-receptie

De hoogleraar antieken-receptie ontwikkelt activiteiten die ten goede komen aan onderzoek en onderwijs op het gebied van receptie van de klassieke oudheid in de breedste zin des woords en voor een brede doelgroep. Voorbeelden uit het recente verleden zijn publicaties van boeken en artikelen in zowel wetenschappelijke als publiekstijdschriften, lezingen, studiereizen en excursies. De hoogleraar ontvangt geen salaris, maar wordt vanuit de Stichting ondersteund in onder meer reis- en voorbereidingskosten. De hoogleraar wordt steeds aangesteld voor een periode van vijf jaar.

 

Rol van de Stichting Leerstoel NKV

De Stichting maakt de bijzondere leerstoel antieken-receptie mogelijk door financiële ondersteuning en ziet daarnaast toe op de kwaliteit van de leerstoel en bijbehorende opdracht; dit doet de Stichting in overleg met het Curatorium (‘bestuur van de leerstoel vanuit de universiteit’). Het inzamelen van fondsen om de leerstoel te bekostigen is eveneens een taak van het bestuur.

Logo Leerstoel
Dit is een detail van een halfronde zuilbasis, deel van het overwinningsmonument bij ‎Actium. Dit monument (29-27 v.C.)  is opgericht ter ere van de overwinning van ‎Augustus op zijn rivaal Marcus Antonius en de Egyptische koningin Cleopatra. ‎
Op de marmeren zuilbasis worden (v.l.n.r.) Pallas Athene, Hercules en Hera ‎afgebeeld. Het bevindt zich nu in het Archeologisch Museum in Nikópolis, ‎Griekenland – precies op de plek waar men uit kan kijken over dezelfde baai waar de ‎zeeslag plaats heeft gevonden.‎
Foto P. Nieuwenhuyse

Dit is een detail van een halfronde zuilbasis, deel van het overwinningsmonument bij Actium. Dit monument (29-27 v.C.)  is opgericht ter ere van de overwinning van Augustus op zijn rivaal Marcus Antonius en de Egyptische koningin Cleopatra.

Op de marmeren zuilbasis worden (v.l.n.r.) Pallas Athene, Hercules en Hera afgebeeld. Het bevindt zich nu in het Archeologisch Museum in Nikópolis, Griekenland – precies op de plek waar men uit kan kijken over dezelfde baai waar de zeeslag plaats heeft gevonden.

Foto P. Nieuwenhuyse