Spring naar content
Zijderoute

Doel van de Stichting Leerstoel NKV

De Stichting Leerstoel NKV stelt zich ten doel de aandacht voor de receptie van de klassieke oudheid te bevorderen. Deze doelstelling sluit aan bij die van het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) zelf. Het NKV is een vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de Grieks-Romeinse oudheid, klassieke talen, archeologie en geschiedenis. De klassieke oudheid heeft de culturen rond de Middellandse Zee, en uiteindelijk landen en volken over de hele wereld, diepgaand beïnvloed. In de wereld van onderwijs, cultuur en wetenschap is altijd – en terecht – veel belangstelling voor deze antieke periode geweest. In recente jaren is daar nog een nieuw aandachtsgebied bijgekomen: de receptie van de oudheid.

Het begrip antieken-receptie verwijst naar de receptie, de ontvangst, die de antieke oudheid in later tijden tot aan de dag van vandaag heeft gekregen. Hierbij gaat het enerzijds om continuïteit van bijvoorbeeld bepaalde tradities, maar anderzijds ook om de manier waarop mensen in later tijden reflecteren op de oudheid vanuit hun eigen perceptie.

Juist omdat de klassieke oudheid mensen steeds weer uitnodigt tot receptie en reflectie, zet de Stichting Leerstoel NKV zich in om een bijzondere leerstoel antieken-receptie in stand te houden.

 

Bijzondere leerstoel antieken-receptie

De hoogleraar antieken-receptie ontwikkelt activiteiten die ten goede komen aan onderzoek en onderwijs op het gebied van receptie van de klassieke oudheid in de breedste zin des woords en voor een brede doelgroep. Voorbeelden uit het recente verleden zijn publicaties van boeken en artikelen in zowel wetenschappelijke als publiekstijdschriften, lezingen, studiereizen en excursies. De hoogleraar ontvangt geen salaris, maar wordt vanuit de Stichting ondersteund in onder meer reis- en voorbereidingskosten. De hoogleraar wordt steeds aangesteld voor een periode van vijf jaar.

 

Rol van de Stichting Leerstoel NKV

De Stichting maakt de bijzondere leerstoel antieken-receptie mogelijk door financiële ondersteuning en ziet daarnaast toe op de kwaliteit van de leerstoel en bijbehorende opdracht; dit doet de Stichting in overleg met het Curatorium (‘bestuur van de leerstoel vanuit de universiteit’). Het inzamelen van fondsen om de leerstoel te bekostigen is eveneens een taak van het bestuur.

Logo Leerstoel
leerstoel-268x300