Spring naar content
raphaels poetics - D. Rijser
een telkens nieuwe oudheid - D Rijser

Donateurs

 

Aan de Stichting Leerstoel Nederlands Klassiek Verbond zijn donateurs verbonden.

Welke voordelen ontvangen donateurs?

Wie donateur wordt, ontvangt bij aanmelding een gesigneerd exemplaar van het boek Een telkens nieuwe oudheid. Of: hoe Tiberius in New Jersey belandde van prof. David Rijser, een programmatisch boek voor de leeropdracht. Het boek is te bekijken op de website van AUP. Ook kan in plaats daarvan voor Raphael's Poetics. Art and Poetry in High Renaissance Rome worden geopteerd, zie ook hiervoor de website van AUP.

De donaties komen deels ten goede aan de universiteit voor het operationeel houden van de leerstoel, deels ter ondersteuning van het werk van de hoogleraar, en deels voor administratieve kosten van het bestuur. De precieze besteding wordt in overeenstemming met de regels van de belastingdienst jaarlijks verantwoord in het financieel jaarverslag, dat op deze website wordt gepubliceerd.

Wat voor donaties zijn er mogelijk?

De donateursbijdrage bestaat uit 1000 euro per kalenderjaar voor een periode van minimaal vijf jaar, zodat gebruik gemaakt kan worden van een substantiële teruggave via de belasting op grond van de ANBI-regeling, zie hiervoor de informatie van de belastingdienst. Om gebruik te maken van de teruggave kunt u een 'overeenkomst periodieke gift in geld' met de Stichting laten opstellen. Neem hiervoor contact op via het e-mailadres van de Stichting: D.W.P.Burgersdijk[at]uva.nl.

Ook eenmalige of herhaalde donaties zijn welkom. Wie een bijdrage van minimaal 100 euro doet, wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting door een nieuwsbrief. Wanneer u een storting doet, kunt u uw naam en (e-mail)adres doorgeven via het e-mailadres van de Stichting: D.W.P.Burgersdijk[at]uva.nl, u wordt dan ingeschreven in ons adressenbestand.

Het bankrekeningnummer t.n.v. Stichting Leerstoel NKV is NL33ABNA0828073155, te Amsterdam.